Vitamine B1 en B2 verlagen het risico op sarcopenie

50 plusser spierenEen hogere inname van vitamine B1 en vitamine B2 vermindert het risico op sarcopenie op jonge leeftijd. Dit blijkt uit nadere analyse van data uit de Amerikaanse NHANES database. Sarcopenie is een verouderingsziekte waarbij iemand geleidelijk spiermassa en spierfunctie verliest, met een verhoogd risico op vallen en invaliditeit als gevolg. Sommige patiënten kunnen al op jonge leeftijd spiermassa verliezen. In samenhang met chronische ziektes, zoals COPD of diabetes, kan sarcopenie zelfs verergeren. Uit eerdere studies was al bekend dat vitamine D en E, magnesium, ijzer en zink een belangrijke rol spelen bij de preventie van sarcopenie. Uit dit onderzoek blijkt dus dat vitamine B1 en B2 ook relevant kunnen zijn bij de preventie van sarcopenie.  

Verband tussen B-vitamines en sarcopenie nog onbekend

Er zijn verschillende factoren die bijdragen aan de ontwikkeling van sarcopenie op jonge leeftijd, zoals een verstoorde energiehuishouding. Er is echter nog weinig bekend over de rol van B-vitaminen bij het voorkomen van sarcopenie, terwijl B-vitaminen juist een belangrijke rol spelen bij de energiehuishouding en het eiwitmetabolisme. Het doel van dit onderzoek was daarom om een verband tussen de inname van B-vitamines en het risico op sarcopenie op jonge leeftijd vast te stellen. De onderzoekers hebben hiervoor de gegevens van 8.711 volwassenen (20-59 jaar) uit de NHANES-database gebruikt, verzameld tussen 2011 en 2018. Aan de start van deze periode hadden 1.188 van de 8.711 deelnemers sarcopenie.

Vitamine B1 en B2 verlagen risico, wel man-vrouw verschillen

Uit de gegevens blijkt dat een hogere inname van vitamine B1 en vitamine B2 het risico op sarcopenie verlaagt. Voor de overige B-vitaminen werden beperkte correlaties gezien, maar deze konden niet verder worden onderzocht vanwege een gebrek aan statistische significantie. Er zijn wel verschillende effecten waargenomen voor mannen en vrouwen. Het sarcopenie-risico nam bij mannen met 28% af voor elke mg vitamine B1, terwijl de afname bij vrouwen niet significant was. Bij vrouwen werd juist een significante afname van het risico op sarcopenie gezien voor vitamine B2, namelijk 26% voor elke mg die werd ingenomen. Dit effect was bij mannen niet statistisch significant.

Verschillende behoeftes aan vitamine B1 en B2

De onderzoekers geven verschillende verklaringen voor het waargenomen verschil tussen mannen en vrouwen. Zo hebben mannen mogelijk een verhoogde behoefte aan vitamine B1, vanwege een hogere stofwisseling, een verminderde absorptie van vitamine B1 door alcoholconsumptie en een interactie tussen vitamine B1 en testosteron. Het verhoogde beschermende effect van vitamine B2 bij vrouwen is waarschijnlijk gerelateerd aan een verhoogde behoefte aan vitamine B2 tijdens menstruatie, zwangerschap en lactatie, wat kan resulteren in een relatief tekort aan vitamine B2.

Mechanisme moet nog worden onderzocht

Dit onderzoek laat zien dat een hogere inname van vitamine B1 en B2 het risico op sarcopenie op jonge leeftijd mogelijk kan verlagen, met opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen. Er is vervolgonderzoek nodig om de relatie tussen B-vitaminen, sarcopenie en het onderliggende mechanisme verder te onderzoeken.


Yang, S., Dong, Z., Zhao, J., Yuan, L., Xiao, Y., Luo, X., Zhao, Z., Kang, X., Tang, K., Chen, M., & Feng, L. (2024). Association of vitamins B1 and B2 intake with early-onset sarcopenia in the general adult population of the US: a cross-sectional study of NHANES data from 2011 to 2018. Frontiers in nutrition, 11, 1369331.

Bron: https://www.npninfo.nl/nieuws-en-persberichten/nieuwsbericht/vitamine-b1-en-b2-verlagen-het-risico-op-sarcopenie/

Comments are closed.