Vitamine C en hypertensie

Hoge bloeddrukLeefstijlinterventies, inclusief verhoogde vitamine-inname, kunnen de medicamenteuze behandeling van hoge bloeddruk ondersteunen. Een nieuwe meta-analyse laat zien dat suppletie met vitamine C een gunstig effect kan hebben bij hypertensie.

 

Hypertensie is één van de belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van hart- en vaatziekten. Ongeveer 1 op de 4 Nederlanders heeft hoge bloeddruk. De oorzaak van hypertensie is meestal niet bekend (essentiële of primaire hypertensie). Is de hypertensie het gevolg van een onderliggende aandoening, dan spreekt men van een secundaire hypertensie.

 

Meta-analyse vitamine C

In vele studies is het effect van vitamine C-suppletie op verhoogde bloeddruk bekeken. Tot nu toe heeft dit geen eenduidig beeld opgeleverd, mogelijk vanwege methodologische onvolkomenheden. Daarom selecteerden onderzoekers gepubliceerde studies van betere kwaliteit met een laag risico op vertekening (bias).
Acht van de oorspronkelijk 552 studies voldeden aan de criteria van de Cochrane Collaboration risk of bias tool. Na deze selectie vonden de onderzoekers een consistent positief effect van vitamine C-suppletie op de bloeddruk. Het aantal proefpersonen was echter relatief laag.

 

Deze meta-analyse werd uitgevoerd aan de Tianjin Universiteit (China) en omvatte in totaal 614 deelnemers met essentiële hypertensie. De studieduur varieerde van 4 tot 24 weken en het aantal deelnemers lag per studie tussen 12 en 335 personen. De vitamine C-doses lagen tussen 300 en 1000 mg per dag, waarbij 500 mg per dag de vaakst toegepaste dosering was. In één studie met het kleinste aantal deelnemers was de dosis 1000 mg per dag.

 

Suppletie met vitamine C gaf over het geheel genomen een significante verlaging van zowel de boven- als de onderdruk. Het effect was het sterkst bij personen vanaf 60 jaar.
In het algemeen werd het effect op de bovendruk significant bij een suppletieduur van minimaal zes weken en bij een dosering vanaf 500 mg per dag. Een effect op de onderdruk kwam duidelijk naar voren bij studies met minimaal 35 deelnemers [1].

 

Werking vitamine C

Het effect van vitamine C op de bloeddruk wordt verklaard door een verbetering van de endotheel-afhankelijke vaatverwijding, wat tot stand komt door afgifte van stikstofoxide (NO). Vitamine C herstelt de synthese en afgifte van NO in de vaatwand, wat verstoord wordt bij oxidatieve stress [1]. Vitamine C stabiliseert een cofactor (BH4) die nodig is bij de vorming van NO uit arginine, zodat de cofactor ook onder oxidatieve stress beschikbaar blijft [2]. Daarnaast zou vitamine C ook de concentratie van BH4 (tetrahydrobiopterin) verhogen in endotheelcellen en mogelijk tevens de activiteit van NO versterken [1].

 

De onderzoekers concluderen dat vitamine C-suppletie een belangrijke rol zou kunnen spelen bij de behandeling van essentiële hypertensie, hoewel aanvullend klinisch bewijs nodig is.
Een case report laat zien dat ook bij pulmonaire hypertensie een tekort aan vitamine C een oorzakelijke factor kan zijn voor de hoge bloeddruk [3].

 

Referenties:

  1. Guan Y, Dai P, Wang H. Effects of vitamin C supplementation on essential hypertension: A systematic review and meta-analysis. Medicine (Baltimore). 2020 Feb;99(8):e19274.
  2. Laurindo FRM, Liberman M, Fernandes DC, et al. Chapter 8. Endothelium-Dependent Vasodilation: Nitric Oxide and Other Mediators. In: Endothelium and Cardiovascular Diseases: Vascular Biology and Clinical Syndromes. Ed. Da Luz PL, Libby P, et al. Academic Press, 2018:97-113.
  3. Gayen SK, Abdelrahman AA, Preston IR, et al. Vitamin C Deficiency-Induced Pulmonary Arterial Hypertension. Chest. 2020 Feb;157(2):e21-e23.

 

Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.