Vitamine C helpt tegen jicht, vitamine E niet

JichtJicht, een pijnlijke ontstekingsreactie in gewrichten, kan mogelijk worden voorkomen door een relatief hoge dosis vitamine C. Dat blijkt uit een post hoc analyse van de Physicians Health Study II, een onder artsen uitgevoerde dubbelblinde en placebogecontroleerde RCT. Het effect blijkt echter sterk af te nemen naarmate de BMI hoger is. Voor vitamine E werd geen effect gevonden.

Gegevens werden gebruikt van 14.641 mannen, met een gemiddelde leeftijd van 64 jaar. Zij namen 500 mg vitamine C per dag of een placebo. Van vitamine E slikten zij om de dag 400 IE (268 mg) of een placebo. Jaarlijks werd het aantal gevallen van jicht vastgesteld. De follow-up bedroeg gemiddeld acht jaar.

Er werd geen effectverschil gevonden voor vitamine E in vergelijking met placebo. Vitamine C echter verminderde het relatieve risico ten opzichte van placebo met 12%. Er was een duidelijk verband met lichaamsgewicht. Het risico nam met 26% significant af bij een BMI van minder dan 25. Bij een BMI tussen 25 en 29,9 was de afname 15% en niet significant. Bij een BMI van 30 of meer was (niet-significant) juist sprake van een risicotoename van 29%.

De niveaus urinezuur werden bij de deelnemers niet gemeten. Dat is een beperking omdat de ophoping van urinekristallen de onderliggende oorzaak van jicht is. Eerder onderzoek heeft echter wel laten zien dat met vitamine C dit niveau eveneens verlaagd kan worden. De auteurs opperen ook dat met een hogere dosis mogelijk een beter resultaat wordt behaald.

Referentie:
Juraschek SP, Gaziano JM, Glynn RJ, et al. Effects of vitamin C supplementation on gout risk: results from the Physicians' Health Study II trial. Am J Clin Nutr. 2022 Sep 2;116(3):812-819.

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6164

Comments are closed.