Vitamine C verbetert longfunctie bij COPD

COPDCOPD is een chronische longziekte die veel invloed kan hebben op het dagelijks leven. Momenteel is COPD wereldwijd de derde doodsoorzaak. Oxidatieve stress – door verschillende oorzaken – speelt een belangrijke rol bij het ontstaan ervan. In een nieuwe systematische review en meta-analyse is het effect bekeken van suppletie met vitamine C als antioxidant, op de longfunctie bij patiënten met COPD.

COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) is een longziekte die niet meer overgaat. Bij deze longziekte zijn de longen en luchtwegen beschadigd, waardoor iemand moeilijker ademt. Roken en luchtvervuiling zijn belangrijke factoren die oxidatieve stress verhogen en bijdragen aan de ontwikkeling van COPD.

In veel studies is het effect van antioxidanten uit de voeding of uit supplementen bekeken bij patiënten met COPD. Voor de nieuwe evaluatie van studieresultaten werden alleen studies meegenomen waarin vitamine C als supplement werd gegeven. Tien placebo-gecontroleerde studies van redelijke kwaliteit werden geselecteerd met in totaal 487 deelnemers [1].

Verbetering longfunctie

In twee van de tien studies kregen de patiënten vitamine C in een dosis van minder dan 400 mg per dag. In de overige studies was de dagelijkse dosis 400 mg of hoger. Zes studies duurden minstens drie maanden, waarvan vier studies langer duurden dan zes maanden.
Een vitamine C-dosis van <400 mg/d bleek geen positief effect te hebben op de longfunctie. Echter, suppletie met ≥400 mg vitamine C per dag gaf een significante verbetering van de longfunctie ten opzichte van placebo [1]. Dit werd gemeten met behulp van de (internationale) standaard longfunctietest.

Verbetering antioxidantstatus

Vitamine C-suppletie resulteerde niet alleen in hogere spiegels van vitamine C, maar ook van glutathion. Net als vitamine C, vervult ook glutathion een beschermende rol voor de longen.
Spiegels van vitamine E en SOD (superoxidedismutase), eveneens longbeschermende antioxidanten, veranderden niet significant [1].

De onderzoekers concluderen dat suppletie met ≥400 mg vitamine C per dag zinvol kan zijn voor patiënten met COPD ter verbetering van de longfunctie, alsmede van antioxidantspiegels.

Preventie

Uit een oudere studie onder 3.283 hevige rokers (≥40 jaar) kwam naar voren dat bij een gemiddelde vitamine C-inname van circa 84-142 mg per dag het risico op COPD meer dan 70% lager lag dan bij een lage dagelijkse inname (<48,5 mg/d) [2].
Ook suppletie met vitamine D is zinvol gebleken bij COPD-patiënten met een tekort of met suboptimale spiegels van vitamine D. In deze gevallen kan suppletie met een hoge dosis vitamine D het aantal aanvallen en ziekenhuisopnames verminderen [3].

Referenties:

  1. Lei T, Lu T, Yu H, et al. Efficacy of Vitamin C Supplementation on Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD): A Systematic Review and Meta-Analysis. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2022 Sep 10;17:2201-2216.
  2. Park HJ, Byun MK, Kim HJ, et al. Dietary vitamin C intake protects against COPD: the Korea National Health and Nutrition Examination Survey in 2012. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2016 Oct 31;11:2721-2728.
  3. Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease. STRATEGY FOR PREVENTION, DIAGNOSIS AND MANAGEMENT OF COPD: 2022 Report.
    https://goldcopd.org/2022-gold-reports-2/, geraadpleegd 31 okt 2022.

Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.