Vitamine K2 (MK-7) voor gezonde bloedvaten

donderdag, september 17, 2020 @ 09:09 AM

Vitamine K2Een recente éénjarige studie bevestigt opnieuw dat de inname van voldoende vitamine K2 (MK-7) de elasticiteit van de vaten verbetert. Deze nieuwe publicatie in Vascular Diseases and Therapeutics draagt daarmee bij aan de indrukwekkende hoeveelheid bewijs dat vitamine K2 essentieel is voor gezonde bloedvaten.

 

Onderzoekers van de Universiteit van Maastricht, waaronder Dr. Cees Vermeer, hebben opnieuw een studie gepubliceerd die aantoont dat gebruik van vitamine K2 de bloedvatgezondheid ten goede komt. Vitamine K2 speelt een rol in de vaatgezondheid via activering van het zogenoemde matrix-Gla-proteïne (MGP). Dit eiwit houdt de bloedvaten elastisch. Bij een tekort aan vitamine K2 wordt dit eiwit echter niet omgezet in de actieve vorm, wat de kans op vaatstijfheid door kalkafzetting vergroot. Een verhoogde vaatstijfheid is een onafhankelijke voorspeller voor hart- en vaatziekten. De nieuwe studie is uitgevoerd bij gezonde mensen met een verhoogde hoeveelheid inactief MGP in hun bloed. Het onderzoek is daarom veelzeggend over de beschermende werking van vitamine K2 (menaquinon-7) op de bloedvaten.

 

Menaquinon-7 verbetert elasticiteit bloedvaten

Aan de placebogecontroleerde, gerandomiseerde klinische studie namen 243 mannen en vrouwen tussen de 40-70 jaar deel. Alle deelnemers hadden een hogere concentratie inactief MGP dan de algemene populatie. Gedurende een jaar kreeg een deel van de groep placebo en een deel kreeg 180 µg vitamine K2 per dag in de vorm van menaquinon-7 (MK-7). Na een jaar hadden de deelnemers die MK-7 gebruikt hadden een lagere hoeveelheid inactief MGP in het bloed en was er geen toename opgetreden in de vaatstijfheid. De bloedvaten van de mensen die placebo hadden gebruikt, waren in een jaar tijd juist stijver geworden. Het effect was significant bij vrouwen die K2 gebruikt hadden. Dit geeft aan dat vitamine K2 in deze groep bijgedragen heeft aan het remmen van de ontwikkeling van leeftijd gerelateerde vaatstijfheid[1].

 

Vermindering leeftijd gerelateerde vaatstijfheid

De resultaten van de nieuwe klinische studie zijn in lijn met twee eerdere driejarige-studies met postmenopauzale vrouwen. Een van deze studies werd tevens in Maastricht uitgevoerd. Hierbij kregen 244 gezonde, postmenopauzale vrouwen tussen de 55 en 65 jaar 180 µg vitamine K2 (MK-7) per dag wat na drie jaar resulteerde in een vermindering van de vaatstijfheid[3]. De onderzoekers uit Maastricht concluderen dat een hoge inname van vitamine K2 het ontstaan van leeftijd gerelateerde vaatstijfheid vermindert en dat nu uit de nieuwe studie blijkt dat dit effect al optreedt in de relatief korte periode van een jaar[1]. Als aandachtspunt wordt benoemd dat mensen met een tekort mogelijk een hogere dosering vitamine K2 nodig hebben, bijvoorbeeld minstens 360 µg per dag om een grotere reductie aan inactief MGP te bewerkstelligen.

 

Anti-inflammatoire werking

Vaatwandverkalking leidend tot vaatstijfheid is een voorbode van atherosclerose. Naast de effecten van vitamine K2 op de vaatstijfheid via MGP, kan vitamine K2 mogelijk ook via een anti-inflammatoire werking aderverkalking remmen. Shioi en collega’s brengen dit in een recente publicatie naar voren. Zij geven aan dat vaatwandverkalking een chronisch ontstekingsproces is waarbij NF-kB een belangrijke rol speelt. Zij wijzen erop dat zowel in vitro als in vivo onderzoek laat zien dat vitamine K de gevolgen van de activering van NF-kB tegengaat[2]. Vitamine K2 kan daarom via verschillende mechanismen bijdragen aan de vaatgezondheid.

 

Verschil vitamine K2 en K1

Hoewel vitamine K1 in grotere hoeveelheden voorkomt in de voeding dan vitamine K2 is er in eerdere bevolkingsstudies geen risico verlagend verband aangetoond met de inname van vitamine K[4,5]. Suppletie van vitamine K2 lijkt op basis van verschillende studies wel effect te hebben op de vaatgezondheid[1,3,4].
Maastrichtse wetenschappers hebben verschillende onderzoeken gedaan naar de verschillen tussen vitamine K1 en K2. Hieruit blijkt dat bij gelijke concentraties vitamine K, vitamine K2 beter opgenomen wordt en langer beschikbaar blijft voor het lichaam[6]. Daarbij kunnen vitamine K1 en vitamine K2 zeer verschillende activiteiten hebben in het lichaam.

 

Referenties:

  1. Vermeer C, Hogne V. Effect of Menaquinone-7 (vitamin K2) on vascular elasticity in healthy subjects: results from a one-year study. Vasc Dis Ther. 2020;5:1–4.
  2. Shioi A, Morioka T, Shoji T, Emoto M. The inhibitory roles of vitamin k in progression of vascular calcification. Vol. 12, Nutrients. MDPI AG; 2020.
  3. Knapen MHJ, Braam LAJLM, Drummen NE, Bekers O, Hoeks APG, Vermeer C. Menaquinone-7 supplementation improves arterial stiffness in healthy postmenopausal women: A double-blind randomised clinical trial. Thromb Haemost. 2015;113(5):1135–44.
  4. Geleijnse JM, Vermeer C, Grobbee DE, Schurgers LJ, Knapen MHJ, van der Meer IM, et al. Dietary Intake of Menaquinone Is Associated with a Reduced Risk of Coronary Heart Disease: The Rotterdam Study. J Nutr. 2004;134(11):3100–5.
  5. Gast GCM, de Roos NM, Sluijs I, Bots ML, Beulens JWJ, Geleijnse JM, et al. A high menaquinone intake reduces the incidence of coronary heart disease. Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2009 Sep;19(7):504–10.
  6. Cranenburg ECM, Schurgers LJ, Vermeer C. Vitamin K: The coagulation vitamin that became omnipotent. Thromb Haemost. 2007 Jul;98(1):120–5.

 

Bron: https://springfieldnutra.com/nieuws/vitamine-k2-mk-7-voor-gezonde-bloedvaten/

Comments are closed.