Volkoren voor kinderen

volkorenOok kinderen kunnen hun cholesterol verlagen door meer volkorenproducten te eten. Dat blijkt uit een Deense gecontroleerde studie met kinderen uit de lagere school die overgewicht hadden. Een groep at gedurende acht weken producten met rogge of haver, een controlegroep kreeg de geraffineerde alternatieven.

De volkorenproducten zorgden voor een lagere LDL-cholesterol, een lager triglyceride-niveau en een lagere verhouding totaal cholesterol vs. HDL-cholesterol. Aan bloeddruk en glucosehuishouding veranderde er niets.

In de darmen veranderde de samenstelling van de microbiota, waarbij korteketenvetzuren zowel in plasma als in feces toenamen. Het niveau van die korteketenzuren stond in verhouding met het LDL-cholesterolnvieau, wat voor een oorzakelijk verband spreekt.

De interventie was gericht op een hogere inname van bètaglucanen, vandaar dat rogge of haver de basis vormde. Ze mochten zo veel van die producten eten als ze wilden. Getracht werd om de consumptie van vezel met 14 tot 19 gram te verhogen. De controlevoeding bestond uit gelijkaardige producten maar gemaakt met geraffineerde tarwe, rijst of maïs.

De kinderen van acht tot 13 jaar hadden een hoge body mass index. Op lichaamsgewicht had de interventie geen invloed.

Referentie:
Madsen MTB, Landberg R, Nielsen DS et al. Effects of Wholegrain Compared to Refined Grain Intake on Cardiometabolic Risk Markers, Gut Microbiota, and Gastrointestinal Symptoms in Children: A Randomized Crossover Trial. Am J Clin Nutr. 2023 doi:10.1016/j.ajcnut.2023.10.025

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6853

Comments are closed.