Waarom ruime vitamine D-suppletie vanaf conceptie?

zwangerschapVitamine D-suppletie tijdens de zwangerschap verkleint de kans op astma bij kinderen. Dit stellen onderzoekers in een recente publicatie in het Journal of Allergy and Clinical Immunology. Deze publicatie gaf een overzicht van de resultaten van 'the Vitamin D Antenatal Asthma Reduction Trial' (VDAART) gedurende een periode van 15 jaar.

De link tussen vitamine D en astma bij kinderen staat ter discussie. Observatiestudies laten bij hogere vitamine D-niveaus tijdens de zwangerschap een beschermend effect zien. Echter, klinische onderzoeken, zoals the Vitamin D Antenatal Asthma Reduction Trial (VDAART), leverden inconsistente resultaten op bij het vergelijken van groepen met en zonder suppletie.

Het oorspronkelijke VDAART-onderzoek includeerde zwangere vrouwen met een familiegeschiedenis van allergie of astma in de periode tussen 10 en 18 weken zwangerschap. De helft van de vrouwen kreeg een dosis van 4.400 IE (110 mcg) vitamine D naast de 400 IE vitamine D in hun zwangerschapsmulti. De andere helft kreeg een placebo naast hun zwangerschapsmulti.

De resultaten van de VDAART op de leeftijd van drie jaar toonden een 20% vermindering van astma aan in de verumgroep. Het verschil was echter net niet significant. De resultaten waren zelfs nog minder significant op de leeftijd van zes jaar. Echter toen de onderzoekers de resultaten stratificeerden op het vitamine D-niveau in de controlegroep, werden beide analyses significant. Dus na correctie voor de basale vitamine D-niveaus, bleek er een vermindering van 50% van astma en piepende ademhaling.

Bovendien toonden deze post-hocanalyses aan dat vitamine D-suppletie leidde tot een afname van de totale serum-IgE-niveaus en een verbeterde longfunctie bij kinderen in vergelijking met degenen van wie de moeders een placebo kregen naast de standaard zwangerschapsmulti met vitamine D.

Het onderzoeksteam publiceerde een heranalyse van de gegevens op driejarige leeftijd in PLoS One in 2017 en van de gegevens op zesjarige leeftijd in het American Journal of Clinical Nutrition in 2023. Het huidige reviewartikel vat deze studies samen, evenals genetische bevindingen die het mogelijk causale verband tussen vitamine D en astma verder versterken, en suggereert verschillende overwegingen voor het plannen van een vervolgstudie. Op basis van de resultaten van de studie stellen de auteurs een dagelijkse inname voor van minstens 4.400 IE (110 mcg) vitamine D3 gedurende de hele zwangerschap, te beginnen bij conceptie. Dit nieuwste onderzoek draagt bij aan het groeiende bewijs dat het cruciaal is om tijdens de zwangerschap te zorgen voor een optimale vitamine D-status.

Referentie:
Weiss ST, Mirzakhani H, Carey VJ, O’Connor GT, Zeiger RS, Bacharier LB, et al. Prenatal Vitamin D Supplementation to Prevent Childhood Asthma: 15-Year Results from the Vitamin D Antenatal Asthma Reduction Trial (VDAART). J Allergy Clin Immunol. 2023

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/6786

Comments are closed.