Compenseert uitslapen tijdens het weekend tekorten aan slaap gedurende de week?

zaterdag, september 8, 2018 @ 04:09 PM

SlapenIn een recente Journal of Sleep Research-studie (mei 2018) werd een korte slaapduur tijdens het weekend geassocieerd met een verhoogd risico op vroege sterfte bij personen jonger dan 65 jaar. In dezelfde leeftijdsgroep vertoonde zowel de korte als de lange slaapduur tijdens weekdagen en in het weekend een verhoogde sterfte in vergelijking met consistent 6-7 uur per nacht slapen.

 

Deze studie gaat na of er een verband is tussen de slaapduur tijdens de (werk)week en in het weekend met totale mortaliteit. Daarvoor werd een steekproef van 43.880 proefpersonen gedurende 13 jaar gevolgd.

 

Onder personen  <65 jaar oud bleek korte slaap (≤ 5 uur) tijdens het weekend bij aanvang van de studie geassocieerd met een 52% hoger sterftecijfer vergeleken met de referentiegroep die 7 uur sliep. Er werd globaal gesteld een negatieve associatie gevonden tussen mortaliteit en consistent  ≤5 uur of ≥8 uur slapen, vergeleken met consistent 6-7 uur per dag slapen, wat de negatieve associatie teniet deed.

 

Het sterftecijfer onder deelnemers met korte slaap gedurende weekdagen, maar lange slaap tijdens het weekend, verschilde daarentegen niet van het percentage van de referentiegroep. Bij personen ≥65 jaar oud, werd geen verband waargenomen tussen slaaptijden in het weekend of tijdens weekdagen en mortaliteit.

 

Deze resultaten impliceren dat een korte slaaptijd gedurende de week geen risicofactor is voor de mortaliteit indien het wordt gecombineerd met een gemiddelde of langere weekend slaap.
Wat suggereert dat een korte slaap tijdens de week die wordt gecompenseerd tijdens het weekend, (positieve) effecten heeft op de mortaliteit.

 

Referentie

Torbjörn Åkerstedt, Francesca Ghilotti, Alessandra Grotta, Hongwei Zhao, Hans-Olov Adami, Ylva Trolle-Lagerros, Rino Bellocco.Sleep duration and mortality – Does weekend sleep matter? Journal of Sleep Research, 2018; e12712 DOI: 10.1111/jsr.12712

 

Bron: https://www.biok.center/node/971

Comments are closed.