Curcumine effectief bij metabole aandoeningen

CurcumineChronische metabole aandoeningen, zoals diabetes, dyslipidemie, hypertensie en overgewicht, gaan gepaard met een verlaging van het eiwithormoon adiponectine. Uit een recente systematische review en meta-analyse blijkt dat curcumine een positief effect heeft op dit eiwithormoon en daarom ter ondersteuning ingezet kan worden in de strijd tegen deze welvaartsziekten.

 

Adiponectine is een eiwithormoon dat verschillende metabole processen reguleert, waaronder de glucose-regulering en oxidatie van vetzuren. Daarnaast speelt het een rol in het immuunsysteem. In het lichaam is het de tegenhanger van leptine. Beiden worden aangemaakt in vetweefsel en reguleren het hongergevoel en de vetopslag.
Een disbalans in de adiponectine/leptine-ratio leidt onder andere tot een verminderde insulinesensitiviteit. Het verhogen van de adiponectine plasmaconcentratie resulteert in een stimulatie van de vetzuuroxidatie door skeletspieren en remming van de glucoseproductie in de lever, waardoor een gezondere balans in de energiehuishouding kan ontstaan [1]. Een toename van adiponectine wordt daarom in verband gebracht met een verhoogde insulinegevoeligheid.
Tevens heeft het hormoon een ontstekingsremmend effect en werkt het specifiek beschermend op de bloedvaten en het hart bij aanwezigheid van laaggradige ontstekingen [1,2].
Het verhogen van de adiponectine plasmaconcentratie bij (pre)diabetes type 2, overgewicht, atherosclerose, non-alcoholic fatty liver disease en het metabool syndroom zou daarom onderdeel kunnen zijn van de behandelstrategie bij deze aandoeningen [1,3,4].

 

Curcumine verhoogt adiponectine

Eerder is aangetoond dat curcumine insulineresistentie, hypertensie en overgewicht kan verminderen en de concentratie HDL-cholesterol kan verhogen [1,4]. Het werkingsmechanisme dat hieraan onder andere ten grondslag ligt, is verhoging van de adiponectine plasmaconcentratie en het verbeteren van de adiponectine/leptine-ratio.

 

Dit werd bevestigd in een recente publicatie van Clark et al. die ingaat op het effect van curcumine op circulerend adiponectine. Door middel van een systematische review en meta-analyse, waarin 6 klinische studies met totaal 652 deelnemers werden geïncludeerd, werd aangetoond dat curcumine de adiponectine plasmaconcentratie significant verhoogt [1].
Gebruikte doseringen in de studies varieerden van 200 tot 1500 mg curcumine per dag gedurende 6 tot 39 weken. Deelnemers waren zowel mannen als vrouwen en waren gediagnosticeerd met (pre)diabetes, overgewicht of metabool syndroom. In alle groepen werd na gebruik van een extract rijk aan curcumine een verhoogde adiponectine plasmaconcentratie gevonden, wat wijst op de werking van curcumine in een brede populatie.

 

Opvallend was dat het grootste effect op de adiponectine plasmaconcentratie bereikt werd bij gebruik korter dan tien weken. Suppletie gedurende een langere periode lijkt zinvol te zijn voor specifieke subgroepen.
Patiënten met het metabool syndroom die acht maanden lang 1000 mg curcumine per dag gebruikten, hadden zowel een hogere concentratie adiponectine als een lagere concentratie circulerend leptine. Ook mensen met prediabetes lijken baat te hebben bij suppletie gedurende een langere periode. Een hogere concentratie van het eiwithormoon werd gevonden bij gebruik van 1500 mg curcumine per dag gedurende 9 maanden [1].

 

Deze resultaten zijn in lijn met een review van Simental et al. waaruit tevens blijkt dat adiponectine toeneemt na de consumptie van curcuminoïden. Mogelijk heeft een extract met curcuminoïden (curcumine, desmethoxycurcumine en bisdesmethoxycurcumine) een bredere werking dan curcumine alleen [3].

 

Curcumine verbetert metabole functies in het lichaam

Metabole stoornissen, zoals diabetes en overgewicht, komen steeds vaker voor. Meer dan de helft van de Nederlanders is te zwaar en meer dan 25% van de mensen heeft een of meerdere risicofactoren op het metabool syndroom [5]. Naast het aanpassen van de voeding en leefstijl kan herstel ondersteund worden met het gebruik van medicatie of voedingssupplementen. Curcuminoïden acteren aan de basis van het probleem, namelijk een verstoorde adiponectine/leptine-ratio.
Het gebruik van curcumine, in een dosering van 200-1500 mg per dag gedurende minimaal tien weken, verbetert de adiponectine/leptine-ratio in een brede populatie en kan daarom een effectief onderdeel zijn van de behandelstrategie bij welvaartsaandoeningen.

 

Referenties:

  1. Clark CCT, Ghaedi E, Arab A, et al. The effect of curcumin supplementation on circulating adiponectin: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled trials. Diabetes Metab Syndr Clin Res Rev. 2019 Sep;13(5):2819–25.
  2. Fang H, Judd RL. Adiponectin regulation and function. Compr Physiol. 2018 Jul 1;8(3):1031–63.
  3. Simental-Mendía LE, Cicero AFG, Atkin SL, et al. A systematic review and meta-analysis of the effect of curcuminoids on adiponectin levels. Obes Res Clin Pract. 2019;13(4):340–344.
  4. Akbari M, Lankarani KB, Tabrizi R, et al. The Effects of Curcumin on Weight Loss Among Patients With Metabolic Syndrome and Related Disorders: A Systematic Review and Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Front Pharmacol. 2019;10:649.
  5. Nederland de Maat genomen – Wat zijn de belangrijkste resultaten? | RIVM [Internet]. https://www.rivm.nl/nederland-maat-genomen/wat-zijn-belangrijkste-resultaten

 

Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.