Inflammatie-bevorderende voeding gerelateerd aan schizofrenie

dinsdag, november 19, 2019 @ 05:11 PM

SchizofrenieNiet alleen lichamelijke, maar ook geestelijke aandoeningen kunnen in verband staan met inflammatie. Dat blijkt uit een recente studie naar schizofrenie door een gecombineerd onderzoeksteam uit het Midden-Oosten en de Verenigde Staten. Het in 2016 verrichte onderzoek maakt aannemelijk dat door voeding opgeroepen inflammatie – ofwel systemische, laaggradige ontstekingen – bij zowel oorzaken als gevolgen van de ziekte aandacht vereist.

 

Patiënten die lijden aan schizofrenie hebben een levensverwachting die ongeveer twintig jaar lager ligt dan die van mensen zonder schizofrenie. Zij ontwikkelen eerder hart- en vaatziekten, longproblemen, diabetes en sommige soorten kanker – ziektes waarvan wordt aangenomen dat inflammatie eraan ten grondslag ligt. Deze ontstekingen lijken ook van schizofrenie zelf medeoorzaak te zijn.

 

In het onderzoek is bij patiënten in Golfstaat Bahrein nagegaan in hoeverre inflammatie-bevorderende voeding met schizofrenie is geassocieerd. Er namen 120 patiënten aan deel, die ambulante zorg ontvingen vanuit het psychiatrisch ziekenhuis. Zij werden vergeleken met 120 gezonde controlepersonen. Een voedselfrequentievragenlijst gaf inzicht in de mate waarin de door hen geconsumeerde voedingsmiddelen inflammatie bevorderden. Dat werd gemeten aan de hand van de inflammatoire voedingsindex (DII), waarbij een hoge score op een pro-inflammatoir en een lage score op een anti-inflammatoir voedingspatroon wijst.

 

Die DII-score was in beide groepen hoog, maar onder degenen met schizofrenie veel hoger dan in de controlegroep. Voor elke eenheid waarmee de DII-score toenam, was de kans dat sprake was van schizofrenie 62% hoger. Bij een onderverdeling in kwartielen was de waarschijnlijkheid dat degenen uit het meest pro-inflammatoire kwartiel 4 schizofreen waren bijna zesmaal zo groot als bij degenen uit kwartiel 1, de meest anti-inflammatoire groep.

 

De onderzoekers stellen dat er afdoende bewijs is dat de gevonden associatie een tweerichtingsverkeer is tussen inflammatoire voeding en schizofrenie. De ziekte bevordert, mede onder invloed van de gebruikte medicatie, een overmatige inname van inflammatoire voedingsmiddelen. Omgekeerd kan een hoog-inflammatoire voeding schizofrenie stimuleren.

 

Referentie:
Jahrami H, Faris MA, Ghazzawi HA, Saif Z, Habib L, Shivappa N, Hébert JR. Increased Dietary Inflammatory Index Is Associated with Schizophrenia: Results of a Case-Control Study from Bahrain. Nutrients. 2019 Aug 11;11(8). https://www.mdpi.com/2072-6643/11/8/1867/htm

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4631

Comments are closed.