Kan ashwagandha ook angst verminderen?

woensdag, december 4, 2019 @ 06:12 PM

AshwagandhaAshwagandha is een kruid dat traditioneel wordt gebruikt om stress te verminderen en het gevoel van welbevinden te verbeteren. In een gerandomiseerde, dubbelblinde, placebogecontroleerde studie werd het anxiolitische (angstverminderende) effect van ashwagandha onderzocht.

 

Aan de studie deden zestig gezonde volwassenen mee, die last hadden van stress en milde angstgevoelens. Zij kregen zestig dagen lang dagelijks een placebo of 240 mg van een gestandaardiseerd ashwagandha-extract. De resultaten van het onderzoek werden gemeten aan de hand van de Hamilton Anxiety Rating Scale (HAM-A), de Depression, Anxiety, and Stress Scale-21 (DASS-21), en hormonale veranderingen in cortisol, DHEA-S (dehydro-epiandrosteronsulfaat) en testosteron.

 

De ashwagandha-suppletie werd in vergelijking met de placebosuppletie geassocieerd met een statistisch significante angstvermindering volgens de HAM-A-meting: 41% ten opzichte van 24% afname. De DASS-21-meting liet een bijna-significante verbetering zien bij de groep die met ashwagandha was gesuppleerd, vergeleken met de placebogroep (30% versus 10%). De onderzoekers noemen deze uitkomst een sterke positieve trend.

 

Om de therapeutische werkingsmechanismen van ashwagandha te onderzoeken, werden ook veranderingen in het stresshormoon cortisol, en de steroïde hormonen DHEA-S en testosteron gemeten. De uitkomsten lieten een vermindering van zowel ochtendcortisol als DHEA-S zien bij de ashwagandha-groep. Verder werd bij de mannen van deze groep een niet-significante toename gezien in testosteron.

 

De onderzoekers vermoeden dat het angstverminderende effect van ashwagandha kan worden toegewezen aan diverse mechanismen. Allereerst kan ashwagandha een remmend effect hebben op de HPA-as, zoals blijkt uit de verlaagde cortisol- en DHEA-S-gehaltes. Andere (niet-onderzochte) potentiële werkingsmechanismen hangen samen de functie van ashwagandha als ontstekingsremmer en antioxidant, en de invloed op GABA en serotonine. De onderzoekers vermoeden dat de interactie van genoemde mechanismen verantwoordelijk kan zijn voor de anxiolytische en stemmingsverbeterende effecten van ashwagandha.

 

De hele publicatie kunt u hier lezen.

 

Referentie:
Lopresti A.L. An investigation into the stress-relieving and pharmacological actions of an ashwagandha (Withania somnifera) extract: A randomized, double-blind, placebo-controlled study. Medicine (Baltimore). 2019 Sep;98(37):e17186. doi: 10.1097/MD.0000000000017186

 

Bron: https://www.orthofyto.com/nieuws/orthomoleculair/kan-ashwagandha-ook-angst-verminderen/

Comments are closed.