Meer humane studies onthullen relatie tussen darmmicrobioom en stemming

vrijdag, april 12, 2019 @ 04:04 PM

gut-microbiotaKennis rondom het darmmicrobioom en de mentale gezondheid is groeiend. Op 17 en 18 januari werd in het Tropeninstituut in Amsterdam het congres Mind, Mood and Microbes georganiseerd. Wetenschappers presenteerden hoe zij zoeken naar de relatie tussen het microbioom en ziekten zoals autisme, alzheimer, depressie, epilepsie en hersenbloedingen. Veruit de meeste onderzoeken op dit gebied vinden nog plaats op muizen en ratten.

 
Toch haalde nog niet zolang geleden een grootschalige humane studie de krant; uit de studie bleek dat mensen die depressief zijn of die zich minder gelukkig voelen bepaalde bacteriesoorten in hun darmen missen.1

 

In een andere humane studie die eind vorige maand gepubliceerd werd, bekeken onderzoekers of een multi-species probioticum invloed heeft op stemming, persoonlijkheidskenmerken en kwaliteit van slaap.Voor dit onderzoek kregen 38 gezonde vrijwilligers ofwel placebo ofwel een probiotische mix met L. fermentumL. rhamnosusL. plantarumen B. longumgedurende zes weken. Stemming, persoonlijkheidskenmerken en kwaliteit van slaap werden vier keer vastgesteld; voor de start van de studie, bij drie- en zes weken en na drie weken wash-out.

 

De onderzoekers stelden een significante verbetering van de stemming vast in de verumgroep met een reductie van depressieve stemming, boosheid en moeheid en een verbetering van slaap. Er werden echter geen significante verschillen gevonden tussen de verum- en de controlegroep voor wat betreft stemming en kwaliteit van slaap. Deze bevindingen laten zien dat probiotica een positieve invloed kunnen hebben op stemming. Mogelijk bevordert toediening van probiotica het psychologische welzijn door aspecten van stemming en kwaliteit van slaap te verbeteren.

 

Referenties:

1. Valles-colomer, M., et al. The neuroactive potential of the human gut microbiota in quality of life and depression. Nature microbiology, 2019, 1.

2. Marotta A., et al. Effects of probiotics on cognitive reactivity, mood and sleep quality. Frontiers in Psychiatry, 2019, 10: 164. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2019.00164

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4268

Comments are closed.