Pesticiden verhogen bij kinderen risico op autisme

AutismeKinderen van wie de moeder voor hun geboorte is blootgesteld aan pesticiden lopen een verhoogde kans op autisme. Dat kan worden afgeleid uit onderzoek in de belangrijkste landbouwregio van de Amerikaanse staat Californië, Central Valley. De conclusies zijn gebaseerd op gegevens (1998-2010) van bijna 3000 personen met autisme, hun geboortegegevens en de geschatte blootstelling aan pesticiden.

De Autisme Spectrum Stoornis (ASS), een verzamelnaam voor verschillende vormen van autisme, kenmerkt zich door een afwijkende informatieverwerking in de hersenen. Afhankelijk van het soort autisme is er in meer of mindere mate sprake van beperkingen op het gebied van sociale interactie en communicatie en van stereotiepe interesses en gedragingen. Schattingen van het aantal kinderen met ASS in het welvarende deel van de wereld liggen tussen de 1,7% en 2,6%. Het is een aangeboren, maar wel beïnvloedbare stoornis waarvan de oorzaken niet duidelijk zijn. In contact komen met pesticiden is een van de omgevingsfactoren die onderdeel van de verklaring kunnen zijn. 

In de studie werden de gevolgen nagegaan van een blootstelling aan elf veel gebruikte bestrijdingsmiddelen, ingezet ter bescherming van landbouwgewassen. Voor deze pesticiden was al eerder, in het laboratorium en in humane studies, een verband gelegd met mogelijke neurologisch schade. De data voor het onderzoek kwamen van 2.961 individuen met een diagnose autisme, van wie 445 met tevens een verstandelijke beperking. Zij werden vergeleken met 35.370 gezonde personen.

 

Prenatale blootstelling aan zeven onderzochte stoffen was geassocieerd met een hogere kans op ASS: glyfosaat, chloorpyrifos, diazinon, permethrin, malathion, avermectine en permethrin. Een zwakker verband was er met blootstelling in de eerste drie maanden vóór de zwangerschap, dat wil zeggen rond de conceptie. Bij de vier eerstgenoemde stoffen, alsmede bij methylbromide en myclobutanil, was de associatie sterker in geval van een bijkomende verstandsbeperking. Voor deze laatste categorie mensen gold ook dat bij sommige pesticiden het risico aanzienlijk toenam bij blootstelling in het eerste levensjaar.

 

Referentie:
von Ehrenstein OS, Ling C, Cui X, Cockburn M, Park AS, Yu F, Wu J, Ritz B. Prenatal and infant exposure to ambient pesticides and autism spectrum disorder in children: population based case-control study. BMJ. 2019 Mar 20;364:l962. https://www.bmj.com/content/364/bmj.l962

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4288

Comments are closed.