Sterk verlaagde bloedspiegels van vitamine K2 (MK-7) bij COVID-19 patiënten

MK-7Ernstige COVID-19 zou het verbruik van vitamine K2 (MK-7) enorm doen toenemen. Resultaten van een nieuwe studie wijzen hierop. In deze studie uit Oostenrijk werden ernstig verlaagde spiegels aangetroffen van MK-7 bij COVID-19 patiënten die waren opgenomen in het ziekenhuis. Dit is opnieuw een aanwijzing voor een verhoogde behoefte aan vitamine K2 bij deze patiënten.

Arts-onderzoekers van het Canisius-Wilhelmina ziekenhuis te Nijmegen toonden eerder al aan dat patiënten, die met corona (COVID-19) waren opgenomen, een aanzienlijk slechtere vitamine K-status hadden [1]. Dit werd gemeten aan de hand van een veelgebruikte marker hiervoor, namelijk niet-geactiveerd matrix-Gla-proteïne (dp-ucMGP).

Het verschil met de Nederlandse studie is dat in de nieuwe, Oostenrijkse studie de bloedspiegels van vitamine K rechtstreeks werden gemeten en er een onderscheid werd gemaakt tussen verschillende vitamine K-soorten.
In deze studie bepaalden arts-onderzoekers van het Academisch Ziekenhuis van de Medische Universiteit van Graz de bloedspiegels van vitamine K1 en vitamine K2 – zowel MK-4 als MK-7 – bij 135 opgenomen patiënten met COVID-19 pneumonie, 77 patiënten met non-COVID-19 pneumonie en 104 gezonde controlepersonen.

Zorgwekkend verlaagde MK-7- spiegels

Bij de COVID-19 patiënten werden abnormale spiegels gevonden van vitamine K-soorten [2]. Vooral de ernstig lage spiegels van MK-7 waren opvallend. Bij de COVID-19 negatieve pneumonie-patiënten waren de MK-7 spiegels eveneens lager dan bij de gezonde controlepersonen, maar in veel mindere mate.
Verder waren de spiegels van vitamine K1 vergelijkbaar in beide pneumoniegroepen en lager dan bij de controlegroep. De MK-4-spiegels waren bij de COVID-19 negatieve pneumoniepatiënten hoger dan bij de controlepersonen en de COVID-patiënten.

De sterk verlaagde spiegels van MK-7 zijn zorgwekkend. MK-7 is belangrijk voor de effectieve activering van matrix-Gla-proteïne (MGP). In de longblaasjes en bloedvaten beschermt geactiveerd MGP de integriteit van de elastische vezels (elastine) en daarmee de functie van deze weefsels. Andere vitamine K-afhankelijke proteïnen vervullen een rol in de balans tussen bevordering van bloedstolling en remming van trombose door afbraak van bloedstolsels.
Volgens de onderzoekers wijzen hun bevindingen erop dat COVID-19 pneumonie een vitamine K-tekort induceert in het lichaam, buiten de lever (extrahepatisch). Dit leidt tot versnelde schade aan elastische vezels en tot een verhoogd tromboserisico, doordat vitamine K-afhankelijke proteïnen, respectievelijk MGP en (endotheliaal) proteïne S, niet of onvoldoende geactiveerd worden [2].

Vitamine K heeft bovendien een immuunmodulerende functie met een dempend effect op een overreactieve immuun- en ontstekingsrespons. Het vermindert overactivering van T-cellen en remt de aanmaak van inflammatoire cytokinen (TNF-α, IL-1α, IL-1β) [2].
Vitamine K zou ook een remmende invloed hebben op interleukine-6 (IL-6). Bij ernstige COVID-19 wordt consistent een verhoogde spiegel van IL-6 aangetroffen. Het speelt een belangrijke rol bij een overmatige inflammatoire respons bij ernstige COVID-19 [3].
De productie van IL-6 kan geremd worden via het vitamine K-afhankelijke GAS-6 en proteïne S en/of doordat vitamine K de activering remt van de pro-inflammatoire transcriptiefactor NF-κB [2].
In een Nederlandse studie werd een verband gevonden tussen een vitamine K-tekort en een sterke toename van IL-6 bij COVID-19 patiënten die waren opgenomen in het ziekenhuis [3].

Bij COVID-19 is er naast inflammatoire stress ook oxidatieve stress. Vitamine K, met name vitamine K2, heeft een sterke antioxidantactiviteit, waaronder remming van lipidenperoxidatie. De werking zou 10 tot 100 maal sterker zijn als die van alfatocoferol en coënzym Q10 [2].

De onderzoekers concluderen dat de sterk verlaagde spiegels van MK-7 bij COVID-19 pneumonie wijst op een sterk gestegen verbruik van MK-7 om de schadelijke gevolgen van de infectie tegen te gaan, met name in de longen [2]. Met andere woorden, de behoefte aan MK-7 zou sterk gestegen zijn bij ernstige COVID-19.

De onderzoekers suggereren dat vitamine K2-suppletie een goedkope en effectieve benadering zou kunnen zijn ter preventie van een ernstig verloop van COVID-19, maar benadrukken tegelijkertijd dat grotere studies hun bevindingen nog zouden moeten bevestigen [2].

Referenties:

  1. Dofferhoff ASM, Piscaer I, Schurgers LJ, et al. Reduced Vitamin K Status as a Potentially Modifiable Risk Factor of Severe Coronavirus Disease 2019. Clin Infect Dis. 2021 Dec 6;73(11):e4039-e4046.
  2. Mangge H, Prueller F, Dawczynski C, et al. Dramatic Decrease of Vitamin K2 Subtype Menaquinone-7 in COVID-19 Patients. Antioxidants (Basel). 2022 Jun 24;11(7):1235.
  3. Visser MPJ, Dofferhoff ASM, van den Ouweland JMW, et al. Effects of Vitamin D and K on Interleukin-6 in COVID-19. Front. Nutr. 2022;8:761191.

 

Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.