Vitamine D bij COVID-19

dinsdag, april 14, 2020 @ 02:04 PM

Vitamine DBegin april verscheen een wetenschappelijke publicatie in het tijdschrift Nutrients, met een overzicht van de rol van vitamine D in de verlaging van het risico op luchtweginfecties. Ook wordt uiteengezet hoe vitamine D-suppletie een nuttige maatregel kan zijn om het risico op een COVID-19-infectie te verminderen.

 

Vitamine D kan het risico op infecties op verschillende manieren verminderen. Zo induceert het de aanmaak van cathelicidines en defensines die de virale replicatiesnelheid kunnen verlagen. Ook werkt het remmend op de concentraties van pro-inflammatoire cytokines die longweefsel beschadigen, zoals bij longontsteking het geval is. Het verhoogt bovendien anti-inflammatoire cytokines.
Om het risico op COVID-19 te verminderen, wordt aanbevolen de 25(OH)D-serumconcentraties te verhogen tot boven de 40-60 ng/mL (100-150 nmol/L) door middel van suppletie.

 

Onlangs is een eerste zeer kleine Iraanse studie gepubliceerd met IC-patiënten (n=44) die aan de beademing lagen. Een groep kreeg eenmalig een injectie met 300.000 IE vitamine D, de andere groep een placebo-injectie. Alle patiënten waren vitamine D-deficiënt. De gemiddelde duur van de beademing was 17,63 ± 14 dagen in de interventiegroep tegenover 27,72 ± 22,48 dagen in de controlegroep (p = 0,06). Het sterftecijfer in de interventie- en de controlegroep was respectievelijk 36,3% versus 61,1% (p = 0,00). Grootschaliger onderzoek is nodig om deze resultaten te bevestigen.

 

Referenties:

Grant, W. B., Lahore, H., McDonnell, S. L., Baggerly, C. A., French, C. B., Aliano, J. L., & Bhattoa, H. P. (2020). Evidence that Vitamin D Supplementation Could Reduce Risk of Influenza and COVID-19 Infections and Deaths. Nutrients, 12(4), 988.
Miri, M., Kouchek, M., Dahmardeh, A. R., & Sistanizad, M. (2019). Effect of high-dose vitamin D on duration of mechanical ventilation in ICU patients. Iranian Journal of Pharmaceutical Research, 18(2), 1067–1072.

 

Bron: https://www.vnig.nl/nieuws/wetenschap/vitamine-d-bij-covid-19/

Comments are closed.