Vitamine D, dé immuunversterker bij luchtwegeninfecties (COPD)

woensdag, juni 12, 2019 @ 11:06 AM

copdDe link met vitamine D

Vitamine D-tekort kan luchtwegontsteking verergeren en de lichaamseigen immuniteit verzwakken. Vitamine D verhoogt de aangeboren immuniteit door de productie van antimicrobiële peptiden (AMP’s) en de cytokinerespons te moduleren.

 

Bovendien draagt vitamine D bij aan de activatie van B- en T-cellen evenals aan het stimuleren van de activiteit van monocyten en macrofagen. Deze immuuncascade staat gelijk aan een krachtig systemisch antimicrobieel effect.

 

Een review en meta-analyse in 2015 wees uit dat mensen met ernstige COPD vaak lage vitamine D-spiegels hebben. Suppletie met vitamine D kan symptomen van COPD verbeteren en de frequentie van luchtweginfecties verminderen, dit door de respons op pathogenen te versterken en hun proliferatie af te remmen. Welke een negatieve uitwerking hebben op de gladde spieren van de luchtwegen. De belangrijkste drager van vitamine D-metabolieten is vitamine D binding proteïne (VDBP). Polymorfismen van het VDBP-gen zijn eveneens geassocieerd met COPD en de mate aan serumgehalte van 25-hydroxyvitamine D (25 (OH) D).

 

Vijf gerandomiseerde studies werden opgenomen voor systematische analyse van het vitamine D- suppletie effect op COPD-patiënten.
Vier studies toonden aan dat vitamine D-inname ten goede kwam aan COPD-patiënten.
Vitamine D-inname remt ernstige COPD opflakkering. Eén studie wist aan te tonen dat patiënten met vitamine D-interventie significante verbeteringen ervoer op vlak van ademhaling en spiersterkte plus de zuurstofopname konden maximaliseren.

 

De andere twee onderzoeken toonden aan dat vitamine D beschermt bij patiënten met een serumspiegel van 25 (OH) D lager dan 20 ng/ml (ernstig deficiënt). Of met andere woorden: een groot tekort van 25 (OH) D bleek geassocieerd met COPD-ernst.

 

Dosis bepaalt het effect

In het merendeel van de onderzoeken zag men een positief effect bij maandelijkse dosissen van 100.000 IE, gedurende min. zes maanden. Dit komt neer op dagdosissen van 3000 tot 4000 IE (= 100 mcg). Eén onderzoek hanteerde een dagelijkse dosis van 2000 IE (50 mcg) gedurende 6 weken en tekenden hier geen merkbare verbeteringen op. Deze dosis (alsook testperiode) was dan ook minder dan de dosis die in de andere onderzoeken werd gebruikt.

 

Referentie

Biyuan Zhu et al. Int J Chron Obstruct Pulmon Dis. 2015; 10: 1907–1916. Published online 2015 Sep 11. doi: 10.2147/COPD.S89763

 

Bron: https://www.biok.center/node/1289

Comments are closed.