Carnitine kan behandeling diabetes verbeteren

dinsdag, februari 4, 2020 @ 03:02 PM

Carnitine DiabetesAl geruime tijd krijgt suppletie met L-carnitine veel wetenschappelijke aandacht als mogelijke (aanvullende) behandeling voor insulineresistentie. In een recente meta-analyse worden de effecten van carnitinesuppletie bij patiënten met diabetes type 2 of overgewicht in kaart gebracht. Andere onderzoekers bekeken of carnitinesuppletie de behandelingsresultaten bij diabetespatiënten kan verbeteren.

 

Iraanse onderzoekers evalueerden 24 studies (2000-2017) met in totaal 1569 deelnemers met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. De resultaten zijn gepubliceerd in het eerste nummer van 2020 van het bekende vakblad Clinical Nutrition. De deelnemers aan deze studies waren voor het merendeel patiënten met diabetes type 2, overgewicht, of hyperlipidemie.
De meta-analyse toont dat suppletie met L-carnitine bij deze patiënten verhoogde cholesterol- en bloedglucosespiegels kan verlagen en insulineresistentie kan verbeteren [1].
Met name vanaf een dosering van 1500 mg per dag bleek suppletie met carnitine effectief de totale- en LDL-cholesterolspiegels te verlagen en de HDL-spiegels te verhogen.
Vanaf een suppletieduur van meer dan twaalf weken werd een significant effect op nuchtere glucosebloedspiegels waargenomen. De verbetering van HbA1c en insulieresistentie (HOMA-IR) was vooral sterk in combinatie met calorierestrictie [1].

 

Carnitine is belangrijk voor het lipidenmetabolisme waarin het een essentiële rol speelt voor de verbranding van lange-ketenvetzuren in de mitochondriën. Carnitine is namelijk nodig om deze lange-ketenvetzuren binnenin de mitochondriale matrix (het binnenste van mitochondriën) te brengen waar de krebscyclus zich afspeelt. Tegelijkertijd zorgt carnitine er daarbij voor dat er geen ophoping ontstaat van acyl-coënzym-A (acylCoA). Ophoping daarvan in de mitochondriën leidt tot insulineresistentie [1].

 

L-carnitine-suppletie bij glimepiride

Een andere, recent gepubliceerde studie laat zien dat carnitine het effect van het glucoseverlagende medicijnen glimepiride kan verbeteren. De studie werd uitgevoerd aan de Tanta Universiteit in Egypte en duurde zes maanden. De deelnemers waren 58 patiënten met diabetes type 2 (gemiddelde leeftijd 50 jaar) die onvoldoende effect ondervonden van behandeling met een sulfonylureumderivaat. Ze werden verdeeld over twee groepen:
•  4 mg glimepiride (een sulfonylureumderivaat) per dag;
•  4 mg glimepiride + 2 gram L-carnitine per dag [2].

 

De toevoeging van carnitine resulteerde in een significant verbeterde regulering van verhoogde glucose- en insulinebloedspiegels, insulinegevoeligheid en spiegels van bloedlipiden [2]. Dit werd gemeten aan de hand van nuchtere en postprandiale glucosespiegels, nuchtere insulinespiegels, HbA1c, HOMA-IR-index, IRAPe, TNF-α, visfatin, totaal cholesterol, LDL- en HDL-cholesterol en triglyceriden.

 

Nieuwe biomarker

In deze studie werd voor het eerst de nieuwe en eenvoudig te meten biomarker IRAPe gebruikt voor het volgen van het effect van de behandeling op insulineresistentie. IRAPe staat voor extracellular part of insulin regulated aminopeptidase. Alleen in combinatie met carnitine gaf behandeling met glimepiride een aanzienlijke toename van IRAPe-gehaltes, hetgeen bevestigt dat carnitine de insulinegevoeligheid in spier- en vetweefsel verbetert.

 

TNF-α is betrokken bij het ontstaan van insulineresistentie gerelateerd aan overgewicht en het ontstaan van diabetes type 2. Bij alle deelnemers was sprake van overgewicht (gemiddelde BMI 34 kg/m2). Glimepiride met carnitine resulteerde in normalisering van het TNF-α-gehalte. In de groep die alleen glimepiride kreeg nam TNF-α toe.
Visfatin, een hormoon afkomstig uit vetweefsel, heeft een negatief effect op insuline-gevoeligheid. Door toevoeging van carnitine aan de behandeling kon een aanzienlijke daling bereikt worden van de visfatinspiegels, terwijl deze onveranderd bleef met alleen glimepiride [2].

 

Deze studies laten zien dat suppletie met L-carnitine zinvol kan zijn ter verbetering van hyperlipidemie, hyperglycemie en insulineresistentie [1,2]. Daarmee draagt carnitine-suppletie tevens bij aan preventie of vertraging van de ontwikkeling van complicaties van diabetes [2].

 

Bronnen

  1. Asadi M, Rahimlou M, Shishehbor F, et al. The effect of l-carnitine supplementation on lipid profile and glycaemic control in adults with cardiovascular risk factors: A systematic review and meta-analysis of randomized controlled clinical trials. Clin Nutr. 2020;39(1):110–122.
  2. extracellularEl-Sheikh HM, El-Haggar SM, Elbedewy TA. Comparative study to evaluate the effect of l-carnitine plus glimepiride versus glimepiride alone on insulin resistance in type 2 diabetic patients. Diabetes Metab Syndr. 2019;13(1):167–173.

 

Bron: SpringfieldNutra

Comments are closed.