GABA ondersteunt cognitieve functie bij gezonde 40-plussers

donderdag, september 10, 2020 @ 02:09 PM

GABASuppletie met gamma-aminoboterzuur (GABA) kan diverse cognitieve parameters zoals geheugen en ruimtelijke cognitie in gunstige zin beïnvloeden, zo blijkt uit twee nieuwe studies uit Japan.

 

GABA is een natuurlijk aminozuur dat zich in menselijke cellen bevindt. Het is de belangrijkste remmende neurotransmitter in het centrale zenuwstelsel. GABA komt in diverse voedingsmiddelen voor zoals (blad)groenten, soja- en tuinbonen, noten, zaden, tomaten en eieren.

 

Onze cognitieve functies – verwijzend naar onze intellectuele vaardigheden zoals geheugen, aandacht, taal en beoordelingsvermogen – nemen af met het stijgen van de leeftijd. Aangezien de wereldbevolking veroudert, is het belangrijk om deze cognitieve achteruitgang bij ouderen te voorkomen voordat zich dementie ontwikkelt.

 

In de twee gerandomiseerde, dubbelblind, placebogecontroleerde klinische studies, die parallel aan elkaar werden uitgevoerd, namen de deelnemers doses van 100 mg en 200 mg GABA per dag. Deze doses (versus placebo) werden gedurende twaalf weken gegeven aan twee gescheiden groepen van 60 volwassenen van boven de 40 jaar.

 

Uit de resultaten bleek dat dagelijks gebruik van 100 mg GABA significant betere testresultaten tot gevolg had voor wat betreft geheugen en ruimtelijke cognitie dan gebruik van placebo. Ruimtelijke cognitie staat onder andere voor het integreren van visuele informatie. Bij verdubbeling van deze dosis waren deze verbeteringen nog sterker. Denk aan verbeteringen op het gebied van non-verbaal argumenteren, werkgeheugen en aanhoudende aandacht.

 

In beide studies keken de onderzoekers naar kwaliteit van leven en vonden verbeteringen bij de GABA-gebruikers ten opzichte van de placebogroepen. Dat gold in het bijzonder voor fysiek functioneren, vitaliteit en mentale gezondheid. In de studie met gebruik van 200 mg GABA werden ook verhoogde IGF-1 (insulin-like growth factor 1)-spiegels vastgesteld. Dit heeft activerende effecten in het brein. Dit is een bijzondere vaststelling aangezien GABA de bloed-hersenbarrière niet of nauwelijks zou kunnen passeren.

 

Referenties:
Yamatsy, A., et al. Intake of 200 mg/day of γ-Aminobutyric Acid (GABA) Improves a Wide Range of Cognitive Functions. A Randomized, Doubleblind, Placebo, controlled Parallelgroup Clinical Trial. Japanese Pharmacology & Therapeutics  2020, 48.3: 461-474.

Yamatsu, A., et al. Improvement of Memory and Spatial Cognitive Function by Continuous Ingestion of 100mg/day of γ-Aminobutyric Acid (GABA). A Randomized, Doubleblind, Placebocontrolled Parallelgroup Clinical Trial. Japanese Pharmacology & Therapeutics  2020, 48.3: 475-486.

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/5053

Comments are closed.