Geen nierstenen door hoge dosis vitamine C

Vitamine CEens in de zoveel jaar duikt het alarmbericht weer op: slik geen hoge doses vitamine C omdat dan de kans op nierstenen toeneemt. Soms lijken onderzoeken er aanwijzingen voor te geven (althans bij mannen), maar bewezen is het niet. In 2018 hebben wetenschappers uit Nieuw Zeeland de vraag opnieuw gesteld, nu naar het verband tussen intraveneuze toediening van vitamine C (IVC) en het ontstaan van nierstenen. Zij konden dat verband niet vinden, ook al ging het om hoge doses.

Het onderzoek, verricht onder 157 volwassen patiënten van de Integrated Health Options kliniek in Auckland, is de eerste studie over een langere termijn naar een mogelijk verband tussen IVC en nierstenen. De patiënten ondergingen deze behandeling in de periode september 2011 tot en met augustus 2012 en kregen een follow-up van twaalf maanden. De eventuele aanwezigheid van nierstenen werd nagegaan bij het begin van het onderzoek, na zes en na twaalf maanden. Bij aanvang werd de nierfunctie gecontroleerd aan de hand van het creatinine-niveau en de geschatte glomerulaire filtratiesnelheid (eGFR). Dat gebeurde opnieuw na vier weken en vervolgens in een subgroep van patiënten om de drie maanden. Van de 157 patiënten hadden er 12 (ofwel 8%) eerder last van nierstenen gehad, wat een sterk risicoverhogende factor is.

 

De onderzoekers benadrukken dan het tot nu toe gevonden verhoogde risico op nierstenen niet zozeer gebaseerd was op de feitelijke aanwezigheid ervan, maar voornamelijk op een toegenomen uitscheiding van oxalaat dat in verbinding met calcium de belangrijkste component van nierstenen vormt. Bovendien waren de studies vooral gebaseerd op zelfrapportages, een onderzoeksmethode die niet als de meest betrouwbare wordt gezien. En het betrof associaties, waarmee nog geen uitsluitsel kon worden gegeven over een mogelijk causaal verband.

 

In hun eigen onderzoek konden deze wetenschappers bij niet één patiënt een niersteen vaststellen. Voorts werden geen significante veranderingen geconstateerd bij meting van de nierfunctie. Absolute zekerheid dat IVC-therapie daar geen negatieve gevolgen voor heeft, konden de onderzoekers overigens op basis van deze bevindingen niet geven.

 

Referentie:
Prier M, Carr AC, Baillie N. No Reported Renal Stones with Intravenous Vitamin C Administration: A Prospective Case Series Study. Antioxidants (Basel). 2018 May 21;7(5). https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5981254

 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/3817

Comments are closed.