Gezonde leefstijl verlaagt het risico op dementie

zaterdag, september 7, 2019 @ 05:09 PM

DementieVolgens een grootschalige studie, gepubliceerd in het tijdschrift JAMA, kun je door regelmatig te bewegen, gezond te eten, niet te roken en matig alcohol te drinken de kans op dementie verlagen, ongeacht genetische aanleg. Dit is de eerste studie die analyseert of je met een gezonde levensstijl een genetisch risico op dementie kunt verlagen.

 
De onderzoekers analyseerden gegevens van bijna 200.000 Britse volwassenen van zestig jaar en ouder (gemiddeld 64 jaar). De onderzoeksgroep, waarvan 52,7% uit vrouwen bestond, leed niet aan dementie bij aanvang van de studie. De gegevens werden verzameld over een periode van acht jaar.
Op basis van genetische informatie werden de deelnemers ingedeeld in een groep met een hoog-, gemiddeld- of laag risico op ziekte van Alzheimer, de meest voorkomende vorm van dementie. De deelnemers vulden bij aanvang vragenlijsten in over hun leefstijl (beweging, voeding, rookgedrag, alcoholconsumptie). Op basis van de scores werd de leefstijl met behulp van leefstijlindex bestempeld als ‘gunstig’, ‘gemiddeld’ of ‘ongunstig’.

 

Tijdens de follow-upperiode registreerden de onderzoekers 1769 gevallen van dementie (0,9%). Met statistische analyses berekenden ze het risico op Alzheimer bij de personen met verschillende gradaties van genetische aanleg, en of dit risico varieerde naar gelang hun leefstijlscores. Ze corrigeerden voor verstorende factoren, zoals leeftijd, geslacht, opleidingsniveau en sociaal-economische status.
 
Een gezonde leefstijl verlaagde de kans op dementie in alle genetische risicogroepen. De onderzoekers stelden vast dat in de groep met het hoogste genetische risico, de kans op het ontwikkelen van dementie 32% lager was als er sprake was van een gezonde leefstijl, in vergelijking tot degenen die er een ongezonde leefstijl op na hielden. Dit betekent dat leefstijl en genetische aanleg onafhankelijk geassocieerd zijn met het risico op dementie. Zelfs mensen met een hoog genetisch risico kunnen hun kans op dementie verlagen door een gezonde leefstijl te volgen.
 
Een beperkende factor van deze studie is dat de deelnemers aan het eind van de studie gemiddeld slechts 72 jaar oud waren en nog dementie zouden kunnen ontwikkelen. Verder onderzocht men alleen de genetische risicofactoren voor Alzheimer en niet voor andere vormen van dementie.
 

Referentie:
Lourida, I., et al. Association of Lifestyle and Genetic Risk With Incidence of Dementia. JAMA, 2019. doi:10.1001/jama.2019.9879
 

Bron: https://www.voedingsgeneeskunde.nl/node/4521

Comments are closed.