Magnesium en vitamine D: effect op gedrag bij ADHD

vrijdag, oktober 2, 2020 @ 01:10 PM

ADHDAttention-deficit hyperactivity disorder, ook wel bekend onder de afkorting ADHD, is een neurologische ontwikkelingsstoornis. De stoornis wordt gekenmerkt door drie hoofdsymptomen namelijk: gebrek aan het kunnen vasthouden van de aandacht, hyperactiviteit en impulsiviteit [1]. ADHD is een aandoening die zowel voor de betrokkene zelf als voor de directe omgeving een grote impact kan hebben.

 

Recente bevindingen uit verschillende onderzoeken suggereren dat voedingsstoffen mogelijk een belangrijke rol spelen in de pathologie van ADHD. Met name magnesium en vitamine D stonden daarbij in de schijnwerpers, mede omdat een tekort in zowel magnesium als vitamine D meer voor blijkt te komen bij kinderen met ADHD [2].

 

Het onderzoek

Onderzoekers in Iran hebben in een dubbelblind gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek onderzocht wat de eventuele effecten van toediening van een supplement met vitamine D en magnesium waren op de gedragsproblemen bij kinderen met ADHD [3].

Aan het onderzoek hebben 66 kinderen deelgenomen. Voorafgaand aan het onderzoek is met behulp van de Conners’ Parent Rating Scale een basismeting gedaan op het gedrag van de kinderen. Vervolgens zijn de kinderen verdeeld in twee groepen van gelijke grootte. De ene groep kinderen ontving gedurende 8 weken een supplement van 50.000 IE vitamine D per week en een magnesiumsupplement van 6 mg magnesium per kilo lichaamsgewicht per dag. De andere groep kinderen ontving gedurende diezelfde periode een placebo. Na afloop van de 8 weken is dezelfde vragenlijst gebruikt om het gedrag van de kinderen nogmaals te meten.

 

De resultaten

Na 8 weken waren de serumspiegels van zowel vitamine D als magnesium in de suppletiegroep significant toegenomen in vergelijking tot die van de placebogroep. De uitkomsten van de vragenlijst ingevuld over de kinderen die de suppletie hadden gekregen waren ook duidelijk anders dan voor het onderzoek. Zo was er een significante daling in gedragsproblemen, sociale problemen en problemen verband houdende met anxiety en verlegenheid zichtbaar. De psychosomatische problemen die verband houden met ADHD waren door de suppletie echter niet significant veranderd.

 

Referenties:

(1)  Sadock BJ, Sadock VA. Kaplan & Sadock’s Comprehensive Textbook of Psychiatry. 9th ed. London: Williams & Wilkins; 2009. p. 3561-72.

(2)  Voor deze onderzoeken wordt verwezen naar de bronvermeldingen in het hier besproken onderzoek uit Iran.

(3)  Hemamy M, Heidari-Beni M, Askari G, Karahmadi M, Maracy M. Effect of Vitamin D and magnesium supplementation on behavior problems in children with attention-deficit hyperactivity disorder. Int J Prev Med 2020;11:4

(4)  Hersenselectieve nutriënten en concentratiestoornissen, https://www.naturafoundation.nl/kenniscentrum/artikelen/20635/hersenselectieve-nutrienten-en-concentratiestoornissen

 

Bron: Natura Foundation

Comments are closed.