Taurine gunstig bij diabetes type 2

TaurineSuppletie met taurine kan de kans op diabetische complicaties helpen verkleinen. Bij patiënten met diabetes type 2 verbetert taurine het metabole profiel en verlaagt de concentraties van pentosidine en methylglyoxaal. Taurine zou daarmee een interessant adjuvans kunnen zijn bij de behandeling van diabetes type 2.

De vorming van voortgeschreden glycatie-eindproducten (AGE’s) neemt toe door veroudering, een chronisch verhoogde bloedsuikerspiegel, een verstoring in de samenstelling van de bloedvetten (dislipidemie) en oxidatieve stress. Bij mensen met diabetes type 2 is er dan ook sprake van een verhoogde belasting met AGE’s.
AGE’s kunnen worden gevormd door de zeer reactieve dicarbonylverbindingen, zoals methylglyoxaal (MGO). MGO ontstaat als bijproduct van de glycolyse, glucose-auto-oxidatie en lipidenperoxidatie. Onder normale omstandigheden wordt het snel afgebroken door een specifiek enzymsysteem. Bij patiënten met diabetes is de MGO-concentratie vaak abnormaal verhoogd. Een van de meest voorkomende AGE’s is pentosidine. Het remmen van het ontstaan van AGE’s en het verlagen van de MGO-concentratie wordt gezien als een belangrijke behandeloptie voor het voorkomen van diabetische complicaties.

Taurine is een lichaamseigen aminozuur met antioxidanteigenschappen dat (in preklinische studies) de glycatie kan remmen en is daarmee een belangrijke kandidaat als adjuvans bij de behandeling van diabetes type 2. Te meer omdat onderzoek laat zien dat diabetes is geassocieerd met een afname van de taurine-concentratie in een aantal weefsels. Deze veranderingen spelen mogelijk een rol bij de verergering van oxidatieve schade [1].

Taurine verbetert metabool profiel

Iraanse onderzoekers voerden voor het eerst een klinische studie uit om het antiglycatie-effect van taurine bij diabetespatiënten te onderzoeken. Hiertoe werden 46 mensen met diabetes type 2 en overgewicht (BMI 25-34,9) ingedeeld in twee gelijke groepen [2].
Een groep kreeg driemaal daags 1000 mg taurine bij de maaltijd gedurende acht weken, de andere groep kreeg een placebo. Aan het begin en het eind van de studieperiode werden onder andere het metabole profiel en de concentraties pentosidine en MGO gemeten nadat de deelnemers twaalf uur hadden gevast.

Na acht weken was het metabole profiel van de deelnemers die taurine hadden gebruikt significant verbeterd ten opzichte van de placebogroep. De taurine-suppletie had geleid tot een afname in de nuchtere bloedglucose, HbA1c (een maat voor de gemiddelde bloedsuikerspiegel gedurende drie maanden), insuline, HOMA-IR (een maat voor insulineresistentie), totaal cholesterol, en LDL-cholesterol.

Interessant is het effect van taurine op MGO. MGO wordt gezien als een stabiele marker voor diabetes type 2, omdat het nauw betrokken is bij de eiwitglycatie en een rol speelt in het ontstaan van insulineresistentie. Suppletie met taurine resulteerde in een significante daling van de MGO-concentratie. Het dalen van deze AGE-precursor leidde tevens tot een lagere concentratie van de AGE pentosidine.
De wetenschappers concluderen dat suppletie met taurine mogelijk het ontstaan van cardiovasculaire complicaties, retinopathie en nierfunctiestoornissen bij diabetes type 2 kan verminderen [2].

Adjuvans bij diabetes behandeling

De resultaten zijn in lijn met een eerdere studie van de onderzoeksgroep [3]. Tijdens deze studie kregen 45 mensen met diabetes type 2 driemaal daags 1000 mg taurine of een placebo gedurende acht weken. De mensen die taurine kregen hadden na acht weken een significant verbeterd metabool profiel, waarbij zowel de nuchtere bloedsuikerspiegel, insuline, HOMA-IR, totaal cholesterol en de concentratie LDL-cholesterol verbeterden.

Het nieuwe onderzoek toont aan dat de effecten van taurine verder reiken dan het metabole profiel en dat het aminozuur tevens een remmend effect heeft op het ontstaan van MGO en AGE’s. Dit maakt dat taurine een interessant adjuvans kan zijn bij de behandeling van diabetes type 2.

Referenties:

  1. Schaffer SW, Azuma J, Mozaffari M. Role of antioxidant activity of taurine in diabetes. Can J Physiol Pharmacol. 2009 Feb;87(2):91-9.
  2. Esmaeili F, Maleki V, Kheirouri S, et al. The effects of taurine supplementation on metabolic profiles, pentosidine, soluble receptor of advanced glycation end products and methylglyoxal in adults with type 2 diabetes: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Canadian Journal of Diabetes 2021:45(1);39-46.
  3. Maleki V, Alizadeh M, Esmaeili F, et al. The effects of taurine supplementation on glycemic control and serum lipid profile in patients with type 2 diabetes: A randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Amino Acids 2020:52(6);905-914.

Bron: Springfield Nutra

Comments are closed.